FAQ

Hoe lang duren de werken?

Begin december vindt het grote openingsfeest plaats. De werken zullen al midden november klaar zijn. Houd onze socials en website www.ontdekdesmaak.be in de gaten voor de laatste updates.

Hebben jullie alle artikelen van de vestiging in de tent?

Wij trachten in de mate van het mogelijke een zo breed mogelijk assortiment aan te bieden in de tijdelijke winkeltent. Indien vragen hieromtrent kan je steeds terecht bij het nummer +32 (0)4 278 92 92.

Komen er nieuwe artikelen bij in de nieuwe vestiging?

Het assortiment zal in grote lijnen hetzelfde blijven.

Zal de nieuwe vestiging groter zijn?

De vernieuwde vestiging zal in oppervlakte beperkt groter zijn dan voorheen.

Zal de indeling van de nieuwe vestiging verschillend zijn?

De vernieuwde vestiging krijgt een andere look en feel, waardoor de indeling ook zal veranderen.

Zal de parking weer groter worden?

De parking zal hetzelfde formaat behouden. Wel zal deze opnieuw worden heringericht met 153 gewone parkeerplaatsen, 20 e-laad parkeerplaatsen, 3 invalide-parkeerplaatsen en 4 bus-parkeerplaatsen.

Gaan de openingsuren van de nieuwe vestiging veranderen?

Neen. De openingsuren blijven hetzelfde.

Is er ook een restaurant in de tent?

Neen.